Rokin

Rokin

Normale Prijs €195.00

Het Rokin is een water en een straat in Amsterdam, gelegen tussen het Muntplein en de Dam, waar vroeger het laatste stuk lag van de Amstel.

De oudste vermeldingen van de naam Rokin dateren van 1559 (als Ruck-in), 1563 (Rock Inne) en 1564 ('t Rockin). De naam duidde de kade aan die kort daarvoor was aangelegd aan de westkant van de toenmalige Amstel, net ten zuiden van de Dam. Daarvoor moesten de panden die tot dan toe tot aan het water van de Amstel stonden, 'inrukken'. Voor het bekende verhaal dat Rokin een verbastering is van Rak-in zijn geen historische aanwijzingen. Rak is de naam voor een recht stuk vaart, maar dat woord is nergens in Nederland veranderd in rok en er wordt nooit een voorzetsel of bijwoord achter geplakt. Het water wordt pas sinds de zeventiende eeuw soms Rokin genoemd.[1]